Vinhomes Riverside - The Harmony

Quỹ Căn Hot

Chi tiết từng căn gọi ngay hotline :091.608.66.88

 • STTMÃ CĂNHƯỚNGDIỆN TÍCH ĐẤT (M2)TỔNG DIỆN TÍCH XD (M2)BÀN GIAO
  1NQ19-38TB168390,14Thô
  2NQ01-27TN152,00341,88Thô
  4NQ21-03TN167,90341,88Hoàn thiện
  5NQ21-05TN165,30341,88Hoàn thiện
  6NQ21-07TN159,80341,88Hoàn thiện
  7NQ21-09TN157,30341,88Hoàn thiện
  8NQ21-11TN153,97341,88Hoàn thiện
  9NQ21-15TN152,20341,88Hoàn thiện
  10NQ21-17TN153,00341,88Hoàn thiện
  11NQ21-19TN209,26341,88Hoàn thiện
  12NQ21-21TN212,72341,88Hoàn thiện
  13NQ21-23TN154,41341,88Hoàn thiện
  14NQ21-25TN152,16341,88Hoàn thiện
  15NQ21-27TN151,60341,88Hoàn thiện
  16NQ21-29TN152,38341,88Hoàn thiện
  17NQ21-31TN152,00341,88Hoàn thiện
  18NQ21-33TN152,00341,88Hoàn thiện
  19NQ21-35TN152,00341,88Hoàn thiện
  20NQ21-37TN153,10341,88Hoàn thiện
  21NQ22-05TN159,10341,88Thô
  22NQ22-09TN156,80341,88Thô
  23NQ22-11TN153,47341,88Thô
  24NQ22-17TN152,90341,88Thô
  25NQ22-19TN202,63341,88Thô
  26NQ22-21TN207,78341,88Thô
  27NQ22-23TN153,75341,88Thô
 • STTMÃ CĂNHƯỚNGDIỆN TÍCH ĐẤT (M2)TỔNG DIỆN TÍCH XD (M2)BÀN GIAO
  1HD01-10TB207,00365,03Thô
  2HD01-12TB207,00365,03Thô
  3HD01-18TB207,00365,03Thô
  4HD01-20TB207,00365,03Thô
  5HD01-22TB207,00365,03Thô
  6HD01-28TB400,42365,03Thô
  7HD01-32TB207,00365,03Thô
  8HD01-34TB207,00365,03Thô
  9HD01-36TB207,00365,03Thô
  10HD03-19ĐN376,97365,03Thô
  11HD03-25ĐN213,66365,03Thô
  12HD03-27ĐN213,63365,03Thô
  13HD03-29ĐN213,61365,03Thô
  14HD03-31ĐN213,58365,03Thô
  15HD03-33ĐN213,56365,03Thô
  16HD03-35ĐN213,53365,03Thô
  17HD03-37ĐN213,51365,03Thô
  18HD03-39ĐN213,48365,03Thô
  19HD03-40TB193,50348,32Thô
  20HD03-42TB193,50348,32Thô
  21HD03-44TB193,50348,32Thô
  22HD03-46TB193,50348,32Thô
  23HD03-48TB193,50348,32Thô
  24HD03-50TB193,50348,32Thô
  25HD03-52TB193,50348,32Thô
  26HD03-54TB193,50348,32Thô
  27HD04-04TB213,30365,03Thô
  29HD04-06TB213,30365,03Thô
  30HD04-07ĐN207,00365,03Thô
  31HD04-08TB213,30365,03Thô
  32HD04-09ĐN207,00365,03Thô
  33HD04-10TB213,30365,03Thô
  34HD04-11ĐN207,00365,03Thô
  35HD04-12TB213,30365,03Thô
  36HD04-15ĐN207,00365,03Thô
  37HD04-16TB213,30365,03Thô
  38HD04-17ĐN207,00365,03Thô
  39HD04-18TB213,30365,03Thô
  40HD04-21ĐN207,00365,03Thô
  41HD04-24TB383,35365,03Hoàn Thiện
  42HD04-26TB213,30365,03Hoàn Thiện
  43HD04-28TB213,30365,03Hoàn Thiện
  44HD04-30TB213,30365,03Hoàn Thiện
  45HD04-31ĐN207,00365,03Hoàn Thiện
  46HD04-32TB213,30365,03Hoàn Thiện
  47HD04-33ĐN207,00365,03Hoàn Thiện
  48HD04-34TB213,30365,03Hoàn Thiện
  49HD04-35ĐN207,00365,03Hoàn Thiện
  50HD04-36TB213,30365,03Hoàn Thiện
  51HD04-37ĐN207,00365,03Hoàn Thiện
  52HD04-38TB213,30365,03Hoàn Thiện
  53HD04-40TB213,30365,03Hoàn Thiện
  54HD04-42TB277,04365,03Hoàn Thiện
 • STTMÃ CĂNHƯỚNGDIỆN TÍCH ĐẤT (M2)TỔNG DIỆN TÍCH XD (M2)BÀN GIAO
  1HD01-35ĐN180,00339,18Thô
  2HD01-37ĐN180,00339,18Thô
  3HD01-39ĐN180,00339,18Thô
  4HD01-43ĐN180,00339,18Thô
  5HD01-45ĐN180,00339,18Hoàn thiện
  6HD01-47ĐN180,00339,18Hoàn thiện
  8NQ20-02TB298,02339,18Thô
  9NQ20-04TB181,12339,18Thô
  10NQ20-06TB180,00339,18Thô
  11NQ20-08TB180,00339,18Thô
  12NQ20-10TB180,00339,18Thô
  13NQ20-12TB180,00339,18Thô
  14NQ20-18TB180,00339,18Thô
  15NQ20-22TB180,00339,18Thô
  16NQ20-24TB180,00339,18Thô
  17NQ20-26TB180,00339,18Thô
  18NQ20-30TB180,00339,18Thô
  19NQ20-38TB180,00339,18Thô
  20NQ20-40TB180,00339,18Thô
  21NQ20-42TB180,00339,18Thô
  22NQ20-44TB180,00339,18Thô
  23NQ20-46TB180,00339,18Thô
  24NQ20-48TB180,00339,18Hoàn thiện
  25NQ20-50TB180,00339,18Hoàn thiện
  26NQ20-52TB180,00339,18Thô
  27NQ20-54TB180,00339,18Thô
 • đang cập nhật
Nhận Bảng Giá Chi Tiết Toàn Bộ Dự Án
Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi toàn bộ bảng giá chi tiết các căn Biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, nhà phố và biệt thự nhà vườn vào email và số điện thoại cho quý khách trong vòng 1-3 phút làm việc.

Chú ý: Nhiều khách hàng không nhận được thông tin của chúng tôi do số điện thoại hoặc email của quý khách bị sai.